• הכולל סטודיו עכשווי לציור (map)
  • 84 Derekh Ben-Zvi
  • Tel Aviv-Yafo, Tel Aviv District
  • Israel

בהרצאה הקרובה נעסוק בפיל הורוד שבסטודיו: הנושא

הנושא בציור המודרני ואילך הינו מקור לתענית וגאולה עבור הצייר. ציירים נקטו כמעט בכל דרך אפשרית על מנת להתעמת או לחמוק מעימות עם היישות הסבוכה הזו. במהלך ההרצאה נסקור התייחסויות שונות לשאלת הנושא ונדון ביחס ההדוק בין הנושא וסוגיית המחקר הציורי, ביחס בין נושא לרפראנס, בין נושא  לדימוי, ובין דימוי למוטיב

מוזמנים להצטרף אלינו לשיחה ומשקה

הכניסה חינם וכולם מוזמנים