• הכולל סטודיו עכשווי לציור (map)
  • 84 Derekh Ben-Zvi
  • Tel Aviv-Yafo, Tel Aviv District
  • Israel

ההרצאה תהווה מצגת השראה לקראת סדנת הקיץ תאורה וצבע. המושג "סגנון מאוחר" מתייחס לאותם ציירים מסוימים שבשלהי חייהם הוסיפו נדבך משמעותי לעבודתם, לעתים המשמעותי ביותר. במהלך ההרצאה נתבונן במספר דוגמאות של סגנון מאוחר מובהק ונבחן את השינוי ביחס לאור וצבע במסגרת תקופה זו

הכניסה חופשית וללא צורך בתאום מראש