תחביר המופשט הינו קורס מעשי, התנסותי, חוויתי וחוקר, השם לו למטרה לפתח את הרגישות למימד המופשט של המדיום הציורי דרך תרגול ותגובה למהויות השונות שלו

מנחה: גיא אביטל  /  מועד התחלה: 09.10.2018


קורס שנתי: 9 חודשים  ימי שלישי: 18:00-22:00

מיועד למתקדמים ולציירים השואפים להרחיב ולהעשיר את אפשרויות המבע הציורי שלהם


And all of this, all these physical aspects of painting at that time excited me very much. You could do a picture in just black and white. I mean all the things, whether you’re soliciting permission or not, do give you permission
— Robert Rauschenberg

הקורס מתייחס אל רעיונות ואפשרויות של ציור מופשט משתי זוויות צולבות.האחת עוסקת במקורות המופשט והתפתחותו מתוך ציור מערבי מודרניסטי והשניה בוחנת אותו בראי זמננו כאפשרות ציורית שלאחר תור הזהב של המופשט האידיאולוגי

התחביר- היינו מושגי היסוד של שפת הציור בהינתקם מהקשרם היצוגי.כיצד הם פועלים ומפעילים את המבט,כיצד הם מצמצמים ומזקקים את האינטלקט הציורי

בשונה מהקורסים האחרים ב“הכולל" תחביר המופשט בוחן את הפרמטרים של שפת הציור באופן מורחב ואוטונומי: הנחת הצבע, המחשבה הצבעונית המופשטת, מקצבים, התפישה הצורנית, הפריים והקומפוזיציה על נגזרותיה, השטחה ופני שטח, 'פוש פול‘ וביטויים של עומק לא יצוגי, קנה המידה של הציור ואפילו הרגלי העבודה עצמם כפי שהם נגזרים  'easle painting‘ -ממסורות ציור שלאחר ה

מדי שנה מתמקד הקורס באספקט ספציפי ומתייחס אליו כמוטיב קבוע במהלך השיעורים. השנה יושם הדגש על הפן החומרי של המדיום עם חריגה משמעותית לכיוונים של מיקסד מדיה וחיבור בין שפות וחומרים

במהלך הקורס ישתמשו המשתתפים במגוון רחב של רפראנסים ומקורות השראה,החל בתולדות האמנות ובהתבוננות ישירה,וכלה בטכנולוגיה ומדיה דיגיטלית

הקורס יניע תהליכים קצרים ומואצים אך יעסוק גם בתהליכי עומק וציורים ממושכים

 

מיועד למתקדמים ולציירים השואפים להרחיב ולהעשיר את אפשרויות המבע הציורי שלהם

 

עלות חודשית: ₪620


מתעניינים/ות בקורס או רוצים/ות להרשם? השאירו שם וטלפון ונשמח לחזור אליכם 

שם *
שם